Fågelskådning


Till Kullabygden lockas årligen många ornitologer på både "proffs"- 
och amatörnivå. Rikedomen på rovfågel är enorm, men även
havsfåglarna lockar många spanare.
Två populära skådeplatser är t ex reservaten Kullaberg och Rönnen. Och, vid reservatet Svedberga Kulle finns goda chanser att se kungsörn, kattugglor, sparvugglor och hökar.
Med lite tur och information från storkrapportörerna kan man
få se de ståtliga storkarna ute på ängarna. Inom gångavstånd från Kullabygdens B&B, har vi sedan många år haft flera häckande storkar som inte blygts för att visa upp sig. Vi törs dock inte garantera att/när de är i byn, då de påverkas av äktenskapskriser och kollissioner med luftgående kablar.
I samband med kraftiga vindar från norr och väst besöks Kullabygden ofta av många rariteter bland havsfåglarna, långt utifrån Nordsjön och ishavstrakterna.